Indexering kiloprijs oud papier in Sittard-Geleen

Onlangs ontving een fractie een verzoek en tevens oproep van de afvaardiging van papier inzamelende verenigingen in Sittard-Geleen.

In het schrijven wordt gewezen op het feit dat de kiloprijs van oud papier sinds 20 jaar nooit meer geïndexeerd is.

Destijds is volgens genoemde afvaardiging met de gemeente een vaste kiloprijs afgesproken nadat deze tot een minimum was gedaald.

De opbrengst van oud papier vormt voor heel veel van deze verenigingen in Sittard-Geleen dé hoofdbron aan inkomsten. De CDA fractie heeft dat nog eens in april 2020 duidelijk kenbaar gemaakt aan het college toen het inzamelen en ophalen van oud papier vanwege Corona in een aantal wijken en dorpen tijdelijk niet mogelijk was en dit aanzienlijk financiële gevolgen had voor verenigingskas.