Vergeetachtig is iedereen wel eens: vergeten waar de sleutels liggen, niet op iemands naam kunnen komen.

Iets is tijdelijk uit het geheugen verdwenen. Het is een normale geheugenklacht die wel eens erg vervelend kan zijn, maar die zich ook vaak zelf weer oplost.

Bij dementie is dat heel anders; dementie kan zich bovendien heel verschillend uiten.

Woensdag 14 oktober zal Claudia Lemmens, werkzaam als coördinator Dementie en Palliatieve terminale zorg bij Vrijwilligersorganisatie De Brug, een presentatie geven over dementie in de grote zaal van Merode.

Aanvang 13.30 uur, einde uiterlijk 16.00 uur.

Vóór de pauze wordt o.m. ingegaan op het verschil tussen dementie en vergeetachtigheid, op welke wijze dementie zich kan uiten, welke vormen van dementie we kunnen onderscheiden en hoe we met dementie om kunnen/moeten gaan.

Na de pauze (met koffie en cake) volgt een vrolijk intermezzo met een leuke breinsimulatie en geeft ze aan hoe we het risico op dementie kunnen verkleinen.

Wilt u de lezing bijwonen?
Aanmelding via mail heeft de voorkeur. Stuur een mailtje naar jonotermans@kbo-grootstein.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 046-4373505.

Leden van KBO Groot Stein kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden krijgen een nota met betalingsverzoek om vóóraf € 3,00 over te maken.