Ingebruikname en openingsconcert orgel Franse Klooster

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft zich sinds haar oprichting ingezet voor de restauratie, herbouw en herplaatsing van het pijporgel afkomstig uit de voormalige ziekenhuiskapel (Franse Klooster).

Met heel veel dankbaarheid naar eenieder die, op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de restauratie door Nijsse & Zn. Orgelbouw, kunnen wij u vol trots mededelen, dat het orgel een nieuwe bestemming heeft gekregen in de parochiekerk Heilig Hart van Jezus te Overhoven-Sittard.

Wij nodigen u van harte uit voor de feestelijke ingebruikname op zondag 7 augustus a.s. in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven.

Programma zondag 7 augustus a.s.
11.00 uur Feestelijke Eucharistieviering met inzegening van het orgel. Muzikale medewerking door een gelegenheidskoor en organist Efrem Verleng.

15.00 uur Feestelijk concert met medewerking van organist Tjeu Zeijen, trombonist Harrie Ries en jong muzikaal talent.

Locatie: Parochiekerk Heilig Hart van Jezus Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard.

Eenieder is van harte welkom!
Toegang: vrije gave.

 

Na afloop van het concert is er een nazit in de zaal van het naastgelegen Gelderhof.