Inkomensgrens energietoeslag 2022 voor Stein verhoogd naar 130%

Stein heeft besloten om de inkomensgrens voor zowel de landelijke energietoeslag 2022 als de Steinse energiebespaaractie, te verhogen van 120% naar 130% van het sociaal minimum inkomen. Hierdoor wordt in Stein een grotere groep inwoners, die de gevolgen van stijgende energieprijzen ervaren, geholpen.

 

Wat betekent dit voor inwoners?

  • Inwoners die de afgelopen maanden een aanvraag hebben gedaan, een afwijzing ontvingen en in de categorie 120%-130% vallen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Zij zullen het bedrag automatisch op hun rekening krijgen.
  • Inwoners die nog niet eerder een aanvraag gedaan hebben en binnen de categorie 120%-130% vallen kunnen naar verwachting 1 december 2022 energietoeslag aanvragen via www.gemeentestein.nl/energietoeslag. Vidar voert het uitkeren van de eenmalige energietoeslag uit en blijft zorgdragen voor een goede dienstverlening aan alle inwoners.
  • Inwoners die de eenmalige energietoeslag ontvangen, krijgen vanuit de gemeente automatisch per post een startpakket van de lokale energiebespaaractie toegestuurd.

 

Hulp voor overige inwoners

Wethouder Frank Dassen: “Wij zijn blij als gemeente een stap extra te kunnen zetten bovenop de ondersteuning vanuit het Rijk. Ook blijven we op andere manieren aandacht hebben voor inwoners die buiten deze nieuwe inkomensgrens van 130% vallen. Wethouder duurzaamheid, Gina van Mulken vult aan: “Inwoners kunnen een gratis energiebox aanvragen. Deze box bevat producten die helpen de energiekosten te drukken”.  

 

Je vraagt de box aan via: www.gemeentestein.nl/energiebox. Wees er snel bij, op is op. Daarnaast kunnen inwoners die moeite hebben met rondkomen terecht bij schuldhulpverlening en budgetbeheer van de gemeente Stein. Er wordt dan samen bekeken welke mogelijkheden voor besparing er nodig zijn.

 

Motie van de Gemeenteraad

De gemeenteraad van Stein heeft rond de zomer het college gevraagd om op korte termijn te onderzoeken of de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag verhoogd kan worden naar 130% of 140% in plaats van de landelijke norm van 120%. De afgelopen periode zijn de mogelijkheden bekeken. Op basis van de uitkomsten is gekozen voor deze uitbreiding van de doelgroep tot een inkomen van 130% van het sociaal minimum. Deze inkomensgrens is ook verhoogd voor de lokale energiebespaaractie.