De nood is hoog. Zo hoog dat het COA, nu er een positief besluit is, deze locatie zo snel mogelijk gereed wil hebben. Dit betekent dat er deze week nog gestart wordt met het opbouwen van de paviljoens en het in gereedheid brengen van het terrein en de bijgebouwen. Naar verwachting nemen de eerste bewoners hun intrek vanaf 8 november.

Inloopbijeenkomst

De gemeente Beekdaelen en het COA organiseren een inloopbijeenkomst voor omwonenden die vragen, opmerkingen of aandachtspunten hebben.

Datum: maandag 1 november 2021

Tijd: 15.00 – 20.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Beekdaelen, locatie Schinnen, Scalahof 1

Het gaat om een open inloopbijeenkomst, waarbij u op een door u gekozen moment kunt binnenlopen en het gesprek aan kunt gaan met de aanwezige vertegenwoordigers van de betrokken partijen (gemeente, COA, politie). Bij grote drukte kan het voorkomen dat u (vanwege de huidige Corona-maatregelen) even buiten moet wachten. Het tonen van een QR-code is niet nodig bij deze bijeenkomst: het gemeentehuis is geen horecagelegenheid en er is hier sprake van een ‘doorstroom-evenement’.

Meer informatie

De gemeente Beek wordt door haar buurgemeente continue op de hoogte gehouden van de te nemen stappen. Dit gaat in goed overleg. Meer informatie over de tijdelijke opvang van asielzoekers op het USAG-terrein in Schinnen, vindt u op www.beekdaelen.nl/noodopvang. Op deze pagina heeft de gemeente Beekdaelen een aantal veel gestelde vragen op een rij gezet en van een antwoord voorzien.

Mocht u nu, of wanneer de noodopvang is geopend, willen overleggen of een melding hebben, neem dan contact op met de gemeente Beekdaelen via telefoonnummer 088-4502000 of per e-mail: gemeente@beekdaelen.nl.