Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag om de omgeving van de Parklaan en de beek natuurlijker en klimaatbestendiger in te richten. Tot het projectgebied hoort de Geleenbeek langs de Parklaan, de Parklaan en Beukenlaan, inclusief de kruisingen met de Agricolastraat, Engelenkampstraat en Voorstad.

Donderdag 25 mei is er een inloopmiddag van 16.30 uur tot 18.30 uur in het Stadhuis, Hub Dassenplein in Sittard.

 

Tijdens deze middag ligt het definitief ontwerp op tafel, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en worden bezoekers wegwijs gemaakt in de inspraakmogelijkheden.

Aanmelden voor de inloopmiddag is niet nodig. Belangstellenden zijn welkom tussen 16.30 en 18.30 uur in het Stadhuis van Sittard.
Meer informatie over dit project: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/projectenoverzicht/@6136/corio-glana-hl-20-0/,