Dinsdag 29 september heeft er een integrale controle plaatsgevonden bij een aantal bedrijfspanden gelegen aan de Paalweg en Heirstraat in Urmond.

Deze gezamenlijke actie van de Gemeente Stein, politie, brandweer, RUD en Enexis komt voort vanuit het project ‘Aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek’.

De toezichthouders hebben bouwkundige aspecten, de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en brandveiligheid in de bedrijfsruimten gecontroleerd.

De projectleider heeft de KvK-inschrijvingen gecheckt, het project toegelicht en folders verstrekt.

Er zijn tijdens de controle geen grote onregelmatigheden geconstateerd.

Wel zijn ter plekke een aantal aandachtspunten geconstateerd ten aanzien van het bestemmingsplan/bouwregelgeving, brandveiligheid en milieuregelgeving.

Ondernemers zijn hierop gewezen en zullen nader worden geïnformeerd over zaken waarvan herstel niet meteen mogelijk was.

Enexis heeft geen afwijkingen bij meteraansluitingen geconstateerd.

Het is de bedoeling om met de uitvoering van dit project bewustzijn te creëren bij ondernemers.

En om de informatievoorziening over mogelijke spookbedrijven te verbeteren om uiteindelijk in gezamenlijkheid de ondermijnende criminaliteit effectiever te kunnen aanpakken.

Heb jij vermoedens van criminele activiteiten? Dan kun je dit anoniem melden via ‘Meld misdaad anoniem’.

Melden kan telefonisch via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.