Op 1 en 2 mei zal een bijeenkomst zijn van het projectteam van het Creative Europe project AToM (Archives and Traces of Migration). In dit project, waarin de Nationale archieven van Hongarije en Spanje, samen met Icarus Kroatië en Archief De Domijnen samenwerken, staat migratiegeschiedenis centraal. Deze geschiedenis gaat ons allen aan, want wij of onze vooruders zijn bijna altijd ook zelf migrant geweest. Archivalische sporen zijn echter vaak schaars.
Daar wil dit project verandering in brengen. Migrantengemeenschappen en archieven gaan samen materiaal verzamelen, zoals brieven, objecten, verhalen.. Daar waar mogelijk kunnen ook exposities, theater, of bijvoorbeeld een dansvoorstelling worden gerealiseerd. In Sittard zal ook een ’train de trainer-cursus’ worden gegeven, door onder andere professor Anne Gilliland uit Los Angeles/Dublin, een van de coryfeeën op dit gebied.
Op 3 t/m 5 mei zal dan in Sittard (en 5 mei in Maastricht) de Europese halfjaarlijkse Icarus-convention plaatsvinden. Het International Centre for Archival Research, waarvan stadsarchivaris Peer Boselie een van de leden van het hoofdbestuur is, is gevestigd in Wenen, maar de conventie wisselt door Europa heen en dit jaar is Sittard gastheer.
In deze conventie zullen ruim 20 lezingen, presentaties en workshops plaatsvinden, de meesten ook rond het thema ‘migratiegeschiedenis’. Vanuit Kosovo, Servië en Kroatië tot Ierland en van Finland en Estland tot en met Italië en Spanje zullen wetenschappers en archivarissen uitwisselen hoe ze met migratie omgaan, op weg naar meer en beter begrip voor elkaar in Europa.
Dat deze overleggen in Sittard-Geleen plaatsvinden is niet vreemd, want als geen andere regio is migratie hier al vele eeuwen een constante factor geweest. De mijnen met haar vele nationaliteiten voegden er nog heel wat identiteiten aan toe, naast de vluchtelingen uit de laatste zeventig jaar.
Naast deze bijzondere projecten is Archief De Domijnen / Regioarchief Sittard-Geleen nog meer met ‘Europa’ bezig. Naast de langjarige samenwerking met onze eigen Euregionale buren, zijn nog twee Erasmus+ projecten bezig, DigiPrior (waarin het op de juiste wijze prioriteiten stellen rond vragen met betrekking tot digitalisering centraal staat) waarin met partners uit Portugal, Bulgarije en Roemenië wordt samengewerkt, én MobiReel, waarin digitalisering van oude films en centraal staat, en waarin wordt samengewerkt met partners uit Roemenië, Bulgarije, Noord-Macedonië en Duitsland.
programma Icarus-convention, zie bijlage en:  https://www.icar-us.eu/en/events/icarus%E2%88%92meeting/