Op 1 en 2 mei zal een bijeenkomst zijn van het projectteam van het Creative Europe project AToM (Archives and Traces of Migration). In dit project, waarin de Nationale archieven van Hongarije en Spanje, samen met Icarus Kroatië en Archief De Domijnen samenwerken, staat migratiegeschiedenis centraal. Deze geschiedenis gaat ons allen aan, want wij of onze vooruders zijn bijna altijd ook zelf migrant geweest. Archivalische sporen zijn echter vaak schaars.

Op 3 t/m 5 mei zal dan in Sittard (en 5 mei in Maastricht) de Europese halfjaarlijkse Icarus-convention plaatsvinden.

 

 

Het International Centre for Archival Research, waarvan stadsarchivaris Peer Boselie een van de leden van het hoofdbestuur is, is gevestigd in Wenen, maar de conventie wisselt door Europa heen en dit jaar is Sittard gastheer.

Naast deze bijzondere projecten is Archief De Domijnen / Regioarchief Sittard-Geleen nog meer met ‘Europa’ bezig. Naast de langjarige samenwerking met onze eigen Euregionale buren, zijn nog twee Erasmus+ projecten bezig, DigiPrior (waarin het op de juiste wijze prioriteiten stellen rond vragen met betrekking tot digitalisering centraal staat) waarin met partners uit Portugal, Bulgarije en Roemenië wordt samengewerkt, én MobiReel, waarin digitalisering van oude films en centraal staat, en waarin wordt samengewerkt met partners uit Roemenië, Bulgarije, Noord-Macedonië en Duitsland.