Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en wateroverlast.

Tegelijkertijd zijn er ook perioden waarin het niet of nauwelijks regent en er niet eens water genoeg is om de tuin te sproeien.

www.waterklaar.nl geeft handige tips voor het zuinig omgaan met regenwater.

Heel eenvoudig, het hoeft niet veel te kosten én er is subsidie beschikbaar.

Begin bijvoorbeeld met het doorzagen van de regenpijp, zodat regenwater niet in het riool verdwijnt, waar het vervuild raakt. Zonde van het schone water, maar ook van het geld.

Er wordt onnodig veel water gezuiverd. Dat brengt extra kosten met zich mee, waardoor u meer belasting (waterschapsheffing) moet betalen.

Zet een ton onder de regenpijp en u hebt altijd genoeg water om de tuin te verzorgen.

Zorg er in elk geval voor dat regenwater uiteindelijk terecht komt waar het hoort: in de grond. De tegels in de tuin vervangen door gras helpt daar ook bij. Als regenwater de grond in kan, is de kans op uitdroging kleiner.

Bent u eigenaar van een woning van vóór het jaar 2000? Is die woning nog aangesloten op een regenwaterriool? Dan kunt u subsidie krijgen.

Deze subsidie is maximaal € 10,00 per vierkante meter ‘afgekoppeld oppervlak’.

Wanneer u bijvoorbeeld een dak of verhard oppervlak van 40m² afkoppelt van het rioolstelsel en loost op eigen terrein bedraagt de subsidie hiervoor eenmalig € 400,00.

Heeft u vragen over de regeling? Bel dan met de gemeente op nummer 14046 of stuur een e-mail naar water@sittard-geleen.nl.