Jongerencampagne ‘Kom èns’

De behoefte aan ontmoeting en leuke activiteiten blijkt groter dan ooit. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om in 2022 jongeren onder de naam ‘Kom èns’ te blijven faciliteren bij het organiseren van activiteiten. Activiteiten die een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente Stein. De groep gaat zelf vorm en invulling geven aan de ‘Kom èns’ activiteiten en worden daarbij begeleid door Averox Consulting. De gemeente gaat de wensen en behoeften van jongeren vertalen naar nieuw jeugdbeleid. Op die manier krijgt de mening van jongeren een blijvende plek bij belangrijke thema’s in de gemeente.

Samen met Averox Consulting onderzocht de gemeente in 2021 de wensen en behoeften van jongeren tussen de 12-18 jaar op het gebied van wonen, duurzaamheid, vrijetijd, zorg, werk en leren. Een van de belangrijkste uitkomsten van de peiling is de behoefte aan meer vrijetijdsactiviteiten, ontmoeting en kunst en cultuur in de gemeente. Een behoefte die door de coronamaatregelen is versterkt. Een opvallend ander resultaat is dat 80% van de 1.146 bevraagde jongeren in de gemeente Stein graag in de gemeente blijft wonen. De resultaten werden opgehaald dankzij scholengemeenschap Groenewald, verenigingen en jongeren zelf via de ‘Kom èns’ activiteiten.

In 2021 is een groep jongeren ontstaan, onder de naam ‘Kom èns’, die zelf activiteiten door, voor en met jongeren organiseren. In eerste instantie met het doel ideeën op te halen. De jongeren groep groeide uit tot ‘Kom èns’, een grote community. Ze wisten via social media honderden andere jongeren te bereiken. Ook is er een eigen beeldmerk/logo ontwikkeld, dat inmiddels de nodige bekendheid heeft gekregen. De groep jongeren gaat nu zelf invulling geven aan de ‘Kom èns’ activiteiten in 2022, met ondersteuning van Averox Consulting en de gemeente.”Deze link opent in dit venster.” kun je alle activiteiten bekijken.