Jongerencampagne ‘Kom èns’

De behoefte aan ontmoeting en leuke activiteiten blijkt groter dan ooit. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om in 2022 jongeren onder de naam ‘Kom èns’ te blijven faciliteren bij het organiseren van activiteiten. Activiteiten die een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente Stein. De groep gaat zelf vorm en invulling geven aan de ‘Kom èns’ activiteiten en worden daarbij begeleid door Averox Consulting.

In 2021 is een groep jongeren ontstaan, onder de naam ‘Kom èns’, die zelf activiteiten door, voor en met jongeren organiseren. In eerste instantie met het doel ideeën op te halen. De jongeren groep groeide uit tot ‘Kom èns’, een grote community. De groep jongeren gaat nu zelf invulling geven aan de ‘Kom èns’ activiteiten in 2022, met ondersteuning van Averox Consulting en de gemeente.
www.gemeentestein.nl/kun je alle activiteiten bekijken.