Kandidatenlijst GroenLinks Sittard-Geleen

De ledenvergadering van de GroenLinks afdeling Sittard-Geleen heeft in december de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld. Vlak voor de zomer hebben de leden unaniem Kim Schmitz al gekozen tot onze lijsttrekker.

De afgelopen jaren heeft GroenLinks bewezen mee te kunnen besturen.

Wethouder Kim Schmitz was zichtbaar, verbindend, eerlijk en betrokken. Helaas is afgelopen maand een einde aan haar wethouderschap gekomen door een motie van GOB-PVV om in een lopend vergunningstraject realisatie van een Windpark op industrieterrein Holtum-Noord plots op “on hold” te zetten. Met een grote kans dat er niets gerealiseerd wordt en Sittard-Geleen haar klimaatdoelen niet gaat halen. Voor een GroenLinks bestuurder als trekker van de duurzaamheidsopgaven onaanvaardbaar.

GroenLinks wil bij een goede verkiezingsuitslag graag weer méé besturen. Als grootste partij op links willen ze mooie programmapunten ook omzetten in daden.

De leden hebben 35 mensen verkozen voor de kandidatenlijst. Het grootste aantal ooit op een lokale GroenLinks lijst in Sittard-Geleen. Waarmee ze aantonen dat de beweging groeiende is en gelukkig ook onder jongeren steeds meer weerklank krijgt getuige het feit dat ze in de top 10 drie jonge enthousiaste vrouwen mogen presenteren!

De top 10:

Kim Schmitz            Sittard

Jos Janssen            Munstergeleen

Jos( 60 jaar) is zittend raadslid voor GroenLinks en wil graag een tweede periode in voor GroenLinks. Jos is werkzaam als hogeschooldocent in de studierichting Economie en Communicatie, opleiding vastgoed & makelaardij. Met deze kennis is hij prima in staat om voor de hoogst actuele wooncrisis lokale oplossingen aan te dragen. En Jos is de initiatiefnemer voor de inmiddels succesvolle Groene Gevelbrigade van GroenLinks.

Marco Schipper                Sittard

Ook Marco( 50 jaar) is in 2018 in de gemeenteraad gekomen en heeft als vakbondsbestuurder bij het FNV de nodige onderhandelingservaring. Die heeft hij ook voor GroenLinks afgelopen vier jaar bij herhaling kunnen inzetten. Hij heeft afgelopen jaren vanuit de raad de taak als waarnemend raadsvoorzitter gekregen waaruit zijn leidinggevende kwaliteiten en dienstbaarheid aan het lokale democratische proces ook zijn gebleken.

Felicitas Crutzen     Munstergeleen

Felicitas (61 jaar) is geboren in Kerkrade en woont in Munstergeleen. Zij is momenteel burgerraadslid van GroenLinks en als oud raadslid en voormalig wethouder, levert ze een goede bijdrage aan de fractie. In haar eigen coachpraktijk begeleidt zij mensen die in de politiek actief zijn. Zij is ook werkzaam (als commissaris/toezichthouder) bij diverse woningcorporaties in verschillende regio’s van Nederland. Als commissaris is ze nauw betrokken bij diverse maatschappelijk dilemma’s van deze tijd zoals de wooncrisis, de energiearmoede, armoede en schuldenproblematiek.

Math De Loo            Born

Math (63 jaar) is de huidige fractievoorzitter en hij voelt zich in die rol “als een vis in het water.” Hij is eerst zes jaar burgerlid geweest en is nu alweer zeven jaar raadslid. Hij heeft de ambitie om nog een termijn aan dat raadslidmaatschap te verbinden en hij maakt daarbij het voorbehoud dat zijn ambitie geen rem mag zijn voor de doorontwikkeling en vernieuwing van de fractie. Hij is een financieel en fiscaal specialist. Ook buiten de raad en GroenLinks doet hij zijn sociale betrokkenheid gelden in diverse bestuursfuncties in de rood-groene sfeer.

Danjo Wertz            Sittard

Danjo (51 jaar) is na een tiental jaar werken in het bedrijfsleven (ICT) overgestapt naar het onderwijs. Daar werkt hij inmiddels al ruim 15 jaar als docent natuurkunde in het voortgezet onderwijs. Nu de kinderen thuis op leeftijd zijn is hij zich in GroenLinks gaan interesseren en volgde onze cursus “Blik op de raad” Sindsdien volgt hij de wekelijkse fractievergaderingen en is nu graag kandidaat. Duurzaamheid, natuur en sociale zekerheid zijn thema’s die hem aanspreken.

Zina Jaf                   Sittard

Zina (21 jaar), geboren en getogen in Sittard in een Iraaks-Koerdisch gezin en woont in Sanderbout. Werkt bij LevantoGroep in Maastricht, in een beschermde woonvorm binnen de GGZ en zit in het laatste jaar van haar bacheloropleiding op Zuyd Hogeschool. Ze staat met haar voeten midden in de maatschappij, en ontvangt dagelijks signalen hoe wij Sittard-Geleen nog mooier kunnen maken voor iedereen. Wil in de raad een jong en progressief geluid laten horen en zorgen voor een nóg mooier en duurzamer Sittard-Geleen. Organiseerde met mede studenten recent nog een geslaagde inzamelactie voor vluchtelingenkinderen in de noodopvang.

 Amani Boukhrissi             Sittard

Amani (19 jaar), een enthousiaste studente Rechtsgeleerdheid in Maastricht, zet zich graag in voor andere in de maatschappij. Geboren en getogen in Sittard als een nieuwsgierige meid met een migratieachtergrond, besefte ze zich al snel dat we méér moeten doen. Voor jongeren, voor de lhbtiq+ community, voor inclusiviteit, voor onze planeet. Sinds 2016 is Amani actief lid van ‘Veer Zeen Jongk’, de jongerenadviesraad van de Westelijke Mijnstreek.

Jennifer Slippens              Sittard

Met Jennifer( 23 jaar) presenteren we de derde jonge vrouw op onze kandidatenlijst. Ze is sinds dit jaar ook de voorzitter van de Limburgse afdeling van onze jongerenorganiatie DWARS .Ze was een van onze actieve buurtcampaigners in Geleen bij de recente Tweede Kamerverkiezingen. Heeft de HBO rechtenstudie afgerond bij de Hogeschool Zuyd en werkt inmiddels als uitkeringsdeskundige bij het UWV in Heerlen.

 Fahim Hamgham            Geleen

Fahim (34 jaar) is inmiddels ruim vier jaar adviseur van de GroenLinks fractie in het Limburgs Parlement. Hij kent het reilen en zeilen van de lokale politiek in zijn werkzaam leven als raadsadviseur en plaats vervangend griffier in de gemeente Stein.