KBO Groot-Stein

Dinsdag 4 augustus start KBO weer met haar wekelijkse inloop op dinsdagmiddag in de Grous.

De Grote Zaal is corona-proof, er is voldoende ruimte. Ook de koersballers zijn dan welkom. U dient zich wel te houden aan de regels en de aanwijzingen van de gastvrouwen.

De Samen-aan-Tafel-middag op 30 augustus in Merode is helaas uitverkocht.

Besloten is om een 2e zondagmiddag te plannen voor Samen-aan-Tafel en wel op 6 september van 12.00 tot 16.00 uur.

Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar voor de KBO-leden en niet-leden, die niet hieraan kunnen deelnemen op 30 augustus.

Deze kunnen zich telefonisch melden bij het secretariaat 06-27408492.