De Stichting Jacob Kritzraedt, de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en de Vereniging Sittards Verleden maken zich zorgen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Klooster Sint-Agnetenberg in Sittard. In dit ontwerpbestemmingsplan krijgt de monumentale kloosterkapel, die dateert uit 1699, een bestemming als privéwoning.

Gezien de cultuurhistorische waarde van deze kapel, alsmede het unieke en tevens beschermde interieur ervan, is de D66-fractie van de gemeente Sittard-Geleen van mening dat zowel het behoud van het in- en exterieur van de kloosterkapel als de toegankelijkheid van dit monumentale pand in gevaar komt door het voorliggende ontwerpbestemmingsplan.

D66 vraagt het College of er nog mogelijkheden zijn om de kloosterkapel los te koppelen van het ontwerpbestemmingsplan Klooster Sint-Agnetenberg. Tevens willen zij dat het College waarborgt dat dit erfgoed niet verloren gaat, indien de kapel de bestemming “wonen” krijgt.