Provincie Limburg is definitief akkoord met het invoeren van het nieuwe wandelnetwerk Knopen Lopen. Hiermee onderstreept de Provincie het belang van een goede wandelinfrastructuur voor Zuid-Limburg. Niet alleen de toeristen, maar ook de inwoners plukken hier de vruchten van. De Provincie Limburg draagt aan de totale kosten 500.000 euro bij: een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met de aanbesteding. Voor de Zuid-Limburgse inwoners en gasten betekent dit, dat de gekleurde paaltjesroutes eind 2022 vervangen gaan worden door ‘knopen’ oftewel nummerbordjes die het mogelijk maken om eigen routes samen te stellen.

Initiatief tot Knopen Lopen-wandelnetwerk

In 2016 deed Visit Zuid-Limburg richting de Zuid-Limburgse gemeenten en Provincie Limburg het voorstel om de gekleurde wandelpaaltjes om te bouwen tot Knopen Lopen, een bewegwijzeringssysteem dat in Nederland en Europa in opmars is. Provincie Limburg was enthousiast en financierde het haalbaarheidsonderzoek en de projectmanager. De uitkomsten van de uitgevoerde studies waren positief en leidden ertoe dat de zestien Zuid-Limburgse gemeenten op 18 maart jongstleden de samenwerkingsovereenkomst tekenden tot invoering van het netwerk. Nu heeft ook de Provincie Limburg besloten om een deel van de kosten voor de aanleg van het netwerk te financieren, waarmee de aanbesteding kan starten.

Locatie netwerk

Het netwerk van naar verwachting 1.800 kilometer wordt gerealiseerd binnen de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten en gaat nauw aansluiten op de reeds bestaande knooppunten-netwerken van Echt-Susteren, de Belgische Voerstreek en het Aachener Wald. Ook toekomstige netwerken van Städteregion Aachen en Selfkant zullen straks aansluiten. De troeven van Zuid-Limburg – met haar unieke landschap en bourgondische levensstijl – kunnen voor zowel bewoners als bezoekers door het vernieuwde netwerk goed zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden. Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie) ziet met de invoering van het netwerk kansen om tot een betere spreiding te komen van de wandelaars in Zuid-Limburg en het Heuvelland iets te ontlasten. “Dit nieuwe, toekomstbestendige wandelnetwerk is bovendien een essentieel onderdeel van het toeristisch aanbod in Zuid-Limburg en daarmee een hoeksteen voor de toeristische sector. We hebben de afgelopen jaren wel gezien hoe immens populair wandelen is geworden, bij jong en oud.”

Kansen

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Sport) is blij dat ze met de komst van het nieuwe wandelnetwerk, een troef in handen heeft om de gezondheid onder bijvoorbeeld 55-plussers te bevorderen. “Een goede wandelinfrastructuur, bijvoorbeeld vanuit de woonkernen, maakt het straks laagdrempeliger om te bewegen”. Stijn Kropman, wethouder gemeente Landgraaf en Peter Hovens, wethouder gemeente Meerssen, vullen namens de zestien gemeenten aan: “Indien gemeenten, provincie en natuurorganisaties de handen ineenslaan, valt voor het toerisme iets uitzonderlijks te bereiken”.

Inspraak

Voorafgaand aan de definitieve vervanging van de gekleurde routepaaltjes, krijgen de verschillende partijen – natuurorganisaties, maar ook kleinere gezelschappen als buurtgroepjes en wandelverenigingen – op uitnodiging van de gemeenten de kans om mee te praten over het nieuwe wandelnetwerk. Geïnteresseerden kunnen zich melden via routepunt@visitzuidlimburg.nl.