Operatie Bottleneck is grotendeels gefinancierd met de rijks- en provinciale gelden die waren gereserveerd voor de Oost-westbaan van Maastricht Aachen Airport. Door te investeren in de infrastructuur kon toch een impuls worden gegeven aan de economische ontwikkeling in Limburg. Via Bottleneck is onder meer de aansluiting van de A2 bij Holtum-Noord betaald, is de N297 doorgetrokken naar Duitsland, zijn de bruggen over het Juliankanaal verhoogd zodat er meer containers op een schip geladen konden worden en is de Barge Terminal Born en het aansluitende bedrijventerrein van Holtum-Noord uitgebreid. Operatie Bottleneck is nagenoeg afgerond.

Met een kunstwerk langs de A2 wordt Bottleneck na 25 jaar afgesloten. Wie dat kunstwerk gaat maken en hoe het er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Wel staat vast dat het een verbinding moet hebben met het Haantje van Buchten, dat in 1976 is gevonden nabij het kerkdorp Buchten en nu in het Limburgs Museum in Venlo staat. Het Haantje stamt uit de tweede eeuw, toen de Romeinen in deze contreien verbleven. Het beeldje is gewijd aan de godin Arcanua, zo blijkt uit de tekst op de sokkel van het beeldje. Arcanua was een lokale godin, wier naam ‘voorzangeres’ betekent in het Keltisch.

Het kunstwerk komt te staan ter hoogte van de westelijke op- en afrit Holtum-Noord en is naar verwachting media volgend jaar klaar. De gemeenteraad van Sittard-Geleen wordt gevraagd om hiervoor een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen als cofinanciering.

De realisatie van het kunstwerk past in het project van de Stichting Beeld in Beweging, die het rijke Limburgse verleden wil verbeelden via grote beelden (landmarks) langs de verschillende snelwegen in Limburg. De Provincie Limburg betaalt de overige kosten voor het kunstwerk.”

De politieke partij gob vindt het belangrijk dat de inwoners van Buchten en Holtum mogen meepraten en denken over het ontwerp van de Haan. Het zijn immers de inwoners van deze kernen die de afgelopen jaren de overlast hebben ervaren van de genomen maatregelen in het kader van de Bottleneck.

Raadslid Marcel Claessens van gob vraagt dan ook aan het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen of het college bereid is om de inwoners van Buchten en Holtum in staat te stellen om mee te denken/ te praten over het ontwerp van de Haan? Wat gob betreft zou het een mooi gebaar zijn als een lokale kunstenaar hiervoor wordt benaderd.