Landelijke Kastelendag in Born

Op Pinkstermaandag 6 juni 2022 is het Landelijke Kastelendag. Het thema van dit jaar is “een ramp is van alle tijden”.

Kijkend naar de ruïne van Kasteel Born is het niet moeilijk voor te stellen welke ramp het kasteel heeft getroffen. Op 29 augustus 1930 woedde er een grote brand in het kasteel, waarna er alleen een ruïne overbleef.

We hebben met behulp van het Archief van de gemeente Sittard-Geleen documenten en foto’s gevonden die te maken hebben met de brand in het kasteel. Lees de briefwisseling tussen de gemeentebesturen over een vergoeding van de inzet van collega-brandweerkorpsen uit de omgeving en bekijk de foto’s die daags na de brand zijn genomen.