Het aantal coronabesmettingen neemt zorgwekkend snel toe. Maatregelen worden weer aangescherpt, maar er heerst verwarring over het nut en noodzaak van deze maatregelen.

Hoe zit dat met het coronavirus, het besmettingsgevaar, de genomen maatregelen, het dashbord?

Arts-microbioloog Frans Stals geeft dinsdagavond 6 oktober 20.00 uur in Schouwburg De Domijnen een lezing over het virus en zal dan ook ingaan op vragen vanuit het publiek.

Frans Stals is opgeleid aan de Universiteit Maastricht met als specialismen medische microbiologie en infectiepreventie.

Hij is nu als arts-microbioloog verbonden aan Zuyderland Medisch Centrum.

Een arts-microbioloog houdt zich bezig met de diagnostiek en therapie van infectieziekten.

Daarnaast heeft hij als taak om beleid te maken ter voorkoming van verspreiding van infecties binnen de instelling.

De lezing op 6 oktober om 20.00 uur in Schouwburg De Domijnen is gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de website www.dedomijnen.nl/bibliotheek. De kassa en horeca zijn die avond niet geopend.