Liever delen dan verspillen!

Het produceren van eten en drinken kost veel energie en er is grond, mest en water voor nodig. Ook moet voedsel worden verpakt, gekoeld en vervoerd.

Dit heeft invloed op ons klimaat. Omdat alle kleine beetjes helpen heeft ons burgerlid Gabrielle Essing-Demandt CDA Sittard-Geleen het college verzocht het initiatief te ondersteunen om buurtkastjes te plaatsen tegen verspilling. Dankzij de stichting SoGoed staan er al meer dan honderd buurtkastjes in Nederland!

Gabrielle stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W. Voor meer info kunt u ook terecht op de website van stichting SoGoed. Tekst: Bron CDA Sittard-Geleen