Locoburgemeester Pieter Meekels reikte op zondag 21 november een Speld van Verdienste uit aan Jo Bergers.

De heer Bergers ontving deze gemeentelijke onderscheiding als blijk van waardering voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de gemeenschap van Grevenbicht.

De heer Bergers heeft zich ingezet voor de Stichting Katholiek onderwijs Papenhoven Grevenbicht en buurtvereniging De Kern.

Hij maakt deel uit van de drumbandcommissie binnen Koninklijke Harmonie Aurora en is voorzitter van het Sint Nicolaas Comité.

Tevens is de heer Bergers bestuurslid van de Vereniging Ingenieurs Zuid-Limburg. Foto: Ermindo Armino