Na afloop van elk gebruiksjaar publiceert ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de ‘Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport’.

Hierin rapporteert ILT haar bevindingen met betrekking tot het volgen van de regels en de grenswaarden zoals vastgelegd in de Omzettingsregeling.

Dit rapport betreft het gebruiksjaar 2021 dat loopt van 1november 2020 tot en met 31 oktober 2021.
Verder lezen Bieos-omroep.nl