Maaiwerkzaamheden Stein

Vanaf juli maait de gemeente Stein op ecologische wijze bermen, knippen ze hagen in buitengebieden en worden bomen gesnoeid.

Deze ecologische wijze houdt in dat er over het algemeen minder gemaaid wordt.

De gemeente maait de bermen één keer per jaar voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie.

Qua beeldvorming houdt dit in dat eentonig gras verandert in bermen die biodiverser, kleurrijker en levendiger ogen.

Gefaseerd maaien houdt in dat kleine stukken (minimaal 25% van de berm) niet gemaaid worden.

De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid, voedselplek en voortplantingshabitat voor diverse soorten.

Dit is niet alleen van belang voor insecten, maar juist ook voor andere dieren zoals egels, vogels en muizen die in de hoge vegetatie schuilen.

Ook krijgen planten de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden.

Uiteraard blijft de gemeente ook bij ecologisch bermbeheer rekening houden met de verkeersveiligheid.