De Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien.

Nu het water gezakt is, komt er een gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup roepen daarom op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op 14 augustus.

Er moet een grote klus geklaard worden en daar kan alle hulp bij gebruikt worden. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en zonder de natuur verder te beschadigen.

In overleg met waterbeherende partijen, de veiligheidsregio’s, terrein beherende organisaties en lokale overheden is er een overzichtskaart gemaakt van waar en wanneer er opgeruimd kan worden.

Wil je graag helpen? Meld je dan aan via de website voor een opruimmoment op 14 augustus of teken je eigen opruimactie in op de kaart.

Hoe je zelf een opruimactie voorbereidt en aanmeldt, vind je op maascleanup.nl