Momenteel voert Maastricht Aachen Airport verschillende tests uit om de overlast van de platformverlichting aan de Oostzijde van de luchthaven te verminderen.

Omwonenden gaven aan, met name bij bewolkt weer, hinder te ondervinden van de lichtmasten.

Omdat platform Delta (aan de Oostzijde) nu SRA-CP (Security Restricted Area – Critical Part) is, kan men wellicht met minder lichtmasten af in de nachtelijke uren, mits er geen toestellen geladen of gelost hoeven te worden.

Voorwaarde voor het uitschakelen van 1 of meerdere masten is dat het niet ten koste gaat van de veiligheid.

De medewerkers moeten zich zichtbaar én met voldoende zicht over het platform en de randwegen kunnen bewegen.

Of het mogelijk is om in bepaalde situaties 1 of meerdere lichtmasten uit te schakelen zal blijken uit deze test.

Ook moet dan de komende periode blijken in welke situaties de lichtmasten wel en niet uitgeschakeld kunnen worden.