Met een bijdrage aan drie Zuid-Limburgse initiatieven wordt het Europees subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg afgesloten. In Stein wordt het Maasverleden van Urmond weer tot leven gebracht. In Meerssen wordt de cultuurhistorische moestuin bij Kasteel Vliek in oude glorie hersteld.

De Lokale ActieGroep van LEADER Zuid-Limburg heeft op 20 december 2022 positief advies gegeven om in totaal € 330.000,- bijdrage toe te kennen aan deze initiatieven.

Zichtbaar Maasverleden De Bath Urmond

Stichting Vrijheid Urmond wil verdwenen elementen uit de geschiedenis van de oude Maashaven weer zichtbaar en beleefbaar maken voor inwoners, lokale ondernemers, toeristen, passanten en recreanten. Dit wil ze onder andere doen door de contouren van de kademuur die onder de grond liggen zichtbaar te maken in de bestrating. Schipperspaadjes worden hersteld en de plek van het klooster en Redershuis worden zichtbaar gemaakt in het maaiveld. Een deel van de oude omwalling van Urmond zal worden gereconstrueerd en beplant met eetbare bramensoorten. Ook wil de stichting een boek over de Maashandel publiceren en een boot bouwen zoals dat vroeger gebeurde en deze boot een plek geven in de ‘droge’ haven. Verder komen er natuurlijke speelelementen die een relatie hebben met de Maas en het Maashandel-verleden van Urmond.

Gemeente Stein juicht het project toe vanwege de ideeën van inwoners en enthousiaste vrijwilligers. “De plannen passen binnen onze ambitie als het over erfgoed, cultuur en toerisme gaat. Daarom hebben wij een financiële bijdrage gedaan.”

Bijdragen

Elk van deze drie projecten ontvangt een LEADER-bijdrage van € 110.000,-. Daarvan betaalt het Europees Landbouwfonds € 55.000,-. De gemeenten leveren een cofinanciering van € 44.000,- en de Provincie neemt € 11.000,- voor haar rekening.

Over LEADER

De Lokale ActieGroep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners en groeperingen die het programma uitvoeren en de aanvragen beoordelen. “Dankzij LEADER zijn de afgelopen jaren al 24 projecten ontstaan die het platteland in Zuid-Limburg verbeteren”, vertelt voorzitter Hub Meijers. “Met deze drie mooie projecten erbij wordt de kroon op het werk gezet. Alle lof komt toe aan de onvermoeibare initiatiefnemers die blijven geloven in hun dromen en die we met dit programma in staat stellen om hun dromen te verwezenlijken.” De huidige programmaperiode loopt af op 31 december 2022. “Het is mooi om te zien hoe mensen dankzij de LEADER-werkwijze zelf aan de slag kunnen met wat zij belangrijk vinden in hun gebied”, vindt gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw). “Ook deze drie nieuwe projecten zijn weer waardevol voor de kwaliteit van leven op het platteland.”

Nieuw LEADER-programma op komst

Met deze drie projecten wordt de huidige programmaperiode weliswaar afgesloten, maar ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw LEADER-programma voor de periode 2023 tot en met 2027. Begin 2023 zullen wij u hierover nader informeren.

LEADER Zuid-Limburg is een Europees subsidieprogramma dat de leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelt en versterkt. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers met goede plannen.