Mantelzorger van iemand met dementie

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Om die reden houden ze iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg. Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen kunnen ze beter opkomen voor de belangen van mantelzorgers en mensen met dementie. De uitkomsten van de Dementiemonitor delen we vervolgens met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten.  Zo beïnvloeden ze beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Vragenlijst  vind je op www.dementiemonitor.nl. Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wil je de vragenlijst liever op papier invullen, stuur dan een mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl met vermelding van je naam en adres.