Marco Schipper gekozen tot fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Marco Schipper is de kersverse fractievoorzitter van de gecombineerde fractie GroenLinks-PvdA. Afgelopen maandag heeft Schipper de unanieme steun gekregen van de zeven raadsleden tellende fractie. Paul Kubben is gekozen tot vice-fractievoorzitter. Gezamenlijk zullen zij waken over de koers van de fractie, waarbij de programma’s van PvdA en GroenLinks leidend zijn.

Marco Schipper: “Ik ga vol energie aan de slag. Met de fractie wil ik de zorgen van onze inwoners centraal stellen. Bijvoorbeeld hoe iedereen de energierekening kan blijven betalen, met name de lagere en middeninkomens. Hoe we klimaatverandering het hoofd bieden en aandacht hebben voor natuurontwikkeling in Sittard-Geleen. Hoe we zorgen voor voldoende geschikte woningen in onze gemeente, voor jong en oud. En hoe we de werkgelegenheid in onze regio op peil houden.”

De fractie GroenLinks-PvdA is één van de drie grootste stromingen in de politieke arena van Sittard-Geleen. Onze inzet is een getalsmatig brede coalitie met deze drie stromingen, gebouwd op draagvlak onder de inwoners. De opkomst bij de verkiezingen was immers niet hoog (onder de 50% zelfs). De benodigde bestuurskracht kan met een getalsmatig brede coalitie worden waargemaakt én we kunnen het proces van de afgelopen jaren om te werken aan een nieuwe bestuurscultuur in Sittard-Geleen voortzetten. Een bestuurscultuur waarbij alle partijen in de raad inbreng hebben en er dialoog gevoerd kan worden.

 

Fractie GroenLinks-PvdA

Meer informatie via Marco Schipper, telnr. 06-52838680