Meer Beekse huishoudens krijgen financiële steun

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beek
vraagt de gemeenteraad om eenmalig 150.000 euro beschikbaar te stellen
om de stijgende energiekosten van Beekse huishoudens te lenigen. Als de
raad hiermee instemt, wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen
voor een tegemoetkoming in de energiekosten onder voorwaarden
verhoogd naar 150 procent van het sociaal minimum.


Met deze maatregel geeft het college uitvoering aan een motie van de raad. De
maatregel is bedoeld om maatwerk te kunnen leveren aan gezinnen met lage en
middeninkomens die door de gestegen energiekosten in de problemen dreigen te
komen.


De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de standaard energietoeslag
is voor de gemeente Beek vastgesteld op 120 procent van het sociaal minimum.
Inwoners met een hoger inkomen komen daardoor niet in aanmerking. Maar ook
deze huishoudens kunnen te maken hebben met hogere energielasten, waardoor
schulden kunnen ontstaan.


Maatwerk

Maatwerk is nodig om ook deze gezinnen ondersteuning te kunnen bieden. Dit
maatwerk gaat de Gemeente Beek leveren via de bijzondere bijstand. Nu al
kunnen gezinnen hierop een beroep doen. Maar wie op dit moment bijzondere
bijstand aanvraagt, moet bij een inkomen vanaf 110 procent van het sociaal
minimum rekening houden met een eigen bijdrage. Door die grens op te rekken
naar 150 procent van het sociaal minimum en de voorwaarden te versoepelen,
wordt de mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden groter.


Wethouder Thijs van Es (sociaal domein) “We willen niet dat Beekse gezinnen in
de problemen komen als gevolg van een hoge energierekening. Ook gezinnen
met een middeninkomen hebben hulp nodig. Daarnaast vinden we het erg
belangrijk dat het beschikbare geld terechtkomt bij gezinnen die het ook echt
nodig hebben. Door vanuit de bijzondere bijstand extra ondersteuning te bieden,
gaat ons dat lukken.


De gemeenteraad buigt zich op 30 maart over het voorstel. Als de raad instemt,
kan tot 30 juni een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand voor
gestegen energiekosten.