Meer Beekse huishoudens krijgen financiële steun

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beek
vraagt de gemeenteraad om eenmalig 150.000 euro beschikbaar te stellen om de stijgende energiekosten van Beekse huishoudens te lenigen.

Als de  raad hiermee instemt, wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de energiekosten onder voorwaarden
verhoogd naar 150 procent van het sociaal minimum.

Met deze maatregel geeft het college uitvoering aan een motie van de raad. De maatregel is bedoeld om maatwerk te kunnen leveren aan gezinnen met lage en
middeninkomens die door de gestegen energiekosten in de problemen dreigen te
komen.