Meer genieten en beleven in Sittard-Geleen

Het college van Sittard-Geleen is akkoord met het voorstel over de nieuwe culturele kaders voor de gemeente en legt deze op 12 juli voor aan de Raad. Met de kaders ‘Gedeeld Plezier’ wil de gemeente organisaties stimuleren om publiek en makers zoveel mogelijk van cultuur te laten genieten door het te laten beleven en te beoefenen. ‘Gedeeld Plezier’ is mede door inbreng van culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, evenementenorganisatoren, inwoners en ondernemers tot stand gekomen.

 Andries Houtakkers (Cultuur): “Met ‘Gedeeld Plezier’ willen we dicht bij de leefwereld van onze inwoners en bezoekers staan. Om zo een vitalere samenleving te kunnen realiseren. Cultuur zet aan tot reflectie en biedt ontspanning. En zorgt daarnaast voor levendigheid, verfraaiing van onze stad en maakt Sittard-Geleen aantrekkelijker. Daarmee beogen we zowel een maatschappelijke als een economische impact.”