Michael Theuns uit Beek voorgedragen als nieuwe lijsttrekker CDA Limburg

Het algemeen bestuur van het CDA Limburg draagt de 28-jarige Michael Theuns unaniem voor als nieuwe lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) ingestelde vertrouwenscommissie onder leiding van Petra Dassen (burgemeester Kerkrade) heeft de selectie van de kandidaat-lijsttrekker op basis van een heldere profielschets voorbereid. Het CDA Limburg kiest met de voordracht van Theuns voor verjonging en een nieuwe koers binnen de partij. Michael Theuns is op dit moment fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Beek. Op maandag 13 juni moet de ALV van het CDA Limburg de voordracht bekrachtigen.

CDA-voorzitter Harold Schroeder is blij met de voordracht: “Michael heeft ons ervan overtuigd dat hij de aangewezen persoon is om het verhaal van het CDA Limburg opnieuw vorm en inhoud te geven. Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd beschikt hij over voldoende ervaring en visie om de politieke leiding van onze partij op zijn schouders te nemen.”
Michael Theuns vindt het een enorm eervol om voorgedragen te worden: “Ik heb er veel zin in om de provinciale verkiezingen in te gaan. Het is een verantwoordelijke taak en die verantwoordelijkheid neem ik graag, juist nu.”

Theuns ziet het vormgeven van het Limburgse CDA vanuit de kernwaarden van de partij als grootste uitdaging. “De manier waarop we samenleven is de grootste zorg onder Limburgers. Er is behoefte aan een verhaal hoe mensen zich weer meer verbonden kunnen voelen.” Volgens Theuns vertaalt dat zich in de provinciale politiek in een aantal prioriteiten. “In alles wat we doen moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en bestaanszekerheid heeft. Mensen moet zich weer gehoord voelen en kunnen vertrouwen op de overheid én op elkaar.” Daarnaast ziet Theuns de grote transities in ons land rondom klimaat, energie en economie als een belangrijke uitdaging. “Zonder de lusten bij de één en de lasten bij de ander neer te leggen. We hebben samen verantwoordelijkheid te nemen.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 13 juni wordt Michael Theuns voorgedragen als lijsttrekker van het CDA Limburg. Tijdens een stemming spreken de leden zich dan uit over zijn kandidatuur. Michael Theuns zal zich dan zelf aan de leden voorstellen en zijn visie toelichten.