Het terrein aan de Mijnweg en Tunnelstraat in Geleen is de voorkeurslocatie voor de nieuwbouw van Vidar. Dat heeft het college van B&W van Sittard-Geleen besloten.

Gebleken is dat de Mijnweg/Tunnelstraat de beste plek is die op dit moment beschikbaar is in de regio waarin Vidar werkzaam is. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze locatie te kiezen is de centrale ligging in het verzorgingsgebied van Vidar met een uitstekende bereikbaarheid. Station Geleen-Lutterade ligt op een steenworp afstand en ook met de bus, de fiets en de auto is dit perceel uitstekend bereikbaar. Bovendien komt aan de zuidzijde van deze locatie de nieuwe huisvesting van wijkbeheer van Sittard-Geleen, waar Vidar nauw mee samenwerkt.

,,Met dit besluit sluiten we een belangrijke fase in de herhuisvesting van gemeentelijke diensten af,” zegt wethouder Pieter Meekels (bestuurlijke huisvesting). ,,De basis voor een adequate huisvesting voor alle medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, die voldoet aan de eisen van deze tijd is gelegd met het Huis aan de Markt in Sittard, de bestuurlijk- en ambtelijke huisvesting in het centrum van Geleen, Wijkbeheer in Mauritspark en nu Vidar aan de Mijnweg.”

Wethouder Judith Bühler (sociale zaken) vult aan dat de noodzaak voor nieuwe huisvesting van Vidar buiten kijf staat. ,,Niet alleen zijn de kantooromgevingen verouderd, ook de arbeidsomstandigheden in de hallen aan de Millenerweg laten te wensen over. We willen voor onze werknemers goede arbeidsomstandigheden, die verantwoordelijkheid nemen we als werkgever heel serieus.”

Op dit moment staat er nog een kantoorgebouw op het terrein, waar OCI in gehuisvest is. Dit bedrijf betrekt binnenkort een ander gebouw in de gemeente waardoor de locatie vrij komt en het kantoor te zijner tijd kan worden afgebroken. Ook de omliggende terreinen worden bij de plannen voor het nieuwe Vidar-complex betrokken, waardoor er een 2,6 hectare groot gebied beschikbaar is. De verwervingskosten bedragen ruim twee miljoen euro. Dat is binnen de voorlopige financiële kaders die de gemeenteraad in december vorig jaar heeft vastgesteld.

De komende tijd wordt het plan voor de huisvesting van Vidar aan de Mijnweg verder uitgewerkt. In de tweede helft van dit jaar wordt daar concreet over besloten, waarna de voorbereidingen voor de bouw starten.

Het nieuwe gebouw aan de Mijnweg gaat onderdak bieden aan het mensontwikkelbedrijf Vidar, dat begin 2021 van start is gegaan. Vidar omvat de sociale diensten van Sittard-Geleen, Beek en Stein, het leerwerkbedrijf, het participatiehuis en het Werkgeverservicepunt Westelijke Mijnstreek. Nu nog zijn werknemers van Vidar gehuisvest op verschillende plekken zoals de Millenerweg en de Rijksweg Zuid in Sittard.