Afgelopen dagen is er in diverse media aandacht besteed aan de brief over de eucharistievieringen, die het bisdom Roermond vorige week naar alle parochies in Limburg heeft gestuurd. De brief blijkt niet door iedereen goed gelezen of begrepen te zijn. Zo wordt in sommige publicaties de indruk gewekt dat er op grote schaal zondagsmissen geschrapt worden of dat het niet meer nodig zou zijn om op zondag naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk niet het geval en dat staat ook niet in de brief.

Wat is er wel aan de hand? De parochiefederaties zoals die afgelopen jaren zijn ontstaan, bestaan uit vier, vijf, zes of in sommige gevallen wel tien parochies, met evenzoveel kerken. Elke federatie heeft een pastoraal team met een of meer priesters, die in die kerken de vieringen verzorgen. Afgelopen jaar is gebleken dat het niet meer overal lukt om de schema’s van de missen goed ingevuld te krijgen. Ook een priester kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. Voorheen waren er vaak nog emeriti-priesters die konden uithelpen, maar ook hun aantal wordt kleiner. Naast goed bezochte missen zijn er helaas ook kerken, waar maar heel weinig mensen naar de vieringen komen. Zowel voor de priester als de parochianen of bijvoorbeeld het koor is het veel motiverender om in een andere kerk bij een grotere groep gelovigen aan te sluiten.

Om die reden heeft het bisdom aangegeven dat parochies – in situaties waarin het echt niet anders kan – niet meer elke week een viering hoeven aan te bieden, maar bijvoorbeeld eens in de twee weken. De andere weekeinden worden de gelovigen dan uitgenodigd om naar een van de andere kerken in de eigen parochiefederatie te komen en daar bij de eucharistieviering aan te sluiten. Iedereen is nog steeds elke zondag welkom om samen eucharistie te vieren. Het kan in sommige gevallen alleen zo zijn dat deze in een andere kerk binnen de parochiefederatie wordt gehouden.