Motie Opvang Kinderen uit Vluchtelingenkampen

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli diende Math De Loo namens GroenLinks een motie in voor de opvang van kinderen uit vluchtelingenkampen.

Mede initiatiefnemers waren PvdA, D’66, Stadspartij en DNA.

De motie houdt in dat de indieners het college van Sittard-Geleen vragen om bij het kabinet aan te dringen op naleving van afspraken over opvang van vluchtelingen, o.a. door de opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen.

De gemeente Sittard-Geleen zou opvang en huisvesting van deze kinderen in de gemeente mogelijk moeten maken en faciliteren, inclusief de bijbehorende intensieve zorg en ondersteuning.

De motie raakt een gevoelig landelijk thema en zowel GOB als CDA waren van mening dat een dergelijke landelijke problematiek niet thuishoort in een gemeenteraad.

 

Ook andere partijen, zoals VVD, PVV, fractie Fredrix steunden de motie niet, terwijl de fractie Klein wel hun steun gaf aan de motie.

De motie werd verworpen. Uitslag: 17 voorstemmers, 19 tegenstemmers.