NAAR HEPPENEERT MET ZONNEBLOEM GREVENBICHT E/O

In Heppeneert is er een gebedsdienst, daarna bezoeken we het winkeltje en we sluiten de middag af met koffie/thee en een lekker stukje vlaai.
De kosten bedragen € 8,50 p.p. dit is inclusief vervoer, koffie en vlaai.

Vertrek 13.30 uur, u wordt thuis opgehaald.
Aanmelden en betalen kan t/m 22 mei, in Grevenbicht bij Marianne Dieteren, Rozenlaan 13 tel. 4857675, in Obbicht bij Jan-Willem Eggers, Langs de Groene Weg 3a tel. 0619908904.

Betaling per bank: NL77 RABO 0117295434 t.n.v. Zonnebloem Grevenbicht e.o. o.v.v. Heppeneert 1 juni 2022.

Aanmelden kan natuurlijk ook in de Zonnebloemsoos. Na aanmelding laten wij u weten hoe laat u die dag opgehaald wordt.