Nagenoeg alle winkels in de gemeente Sittard-Geleen mogen vanaf 1 januari 2022 op zondag open. Alleen de winkels in het centrum van Geleen moeten voor de zondag via Centrummanagement Geleen hiervoor om toestemming vragen.

Dat blijkt uit de nieuwe Winkeltijdenverordening Sittard-Geleen, die deze week ter besluitvorming aan de gemeenteraad is aangeboden.

,,De afgelopen jaren is het winkelgedrag van consumenten veranderd,” licht wethouder Pieter Meekels (economische zaken) toe. ,,Winkelen wordt steeds meer als vrijetijdsbesteding gezien waarbij in de centra combinatiebezoeken plaatsvinden op basis van winkelen, horeca en leisure.” Dat resulteerde de afgelopen jaren steeds vaker in aanvragen van winkeliers om op zondag op te mogen zijn.

Daarom is eind vorig jaar bij de overkoepelende ondernemersverenigingen in de gemeente een draagvlakonderzoek gedaan naar de winkelopeningstijden op zondag. Daaruit blijkt in zijn algemeenheid dat nagenoeg iedereen voor een algehele vrijstelling is. Alleen voor het centrum van Geleen blijkt te weinig draagvlak te zijn voor een algehele vrijstelling voor koopzondagen en feestdagen. Het daaraan gekoppelde betaald parkeren op zondag vormt hierbij de grootste beperking. Voor winkels in het centrum van Geleen kan op aanvraag een collectieve ontheffing worden verleend om op zondag open te mogen.

Supermarkten mochten al op zondag open zijn en dat blijft ook zo. Ook het aantal avondwinkels dat in Sittard-Geleen open mag zijn, verandert niet ten opzichte van de oude regeling en blijft zes.

De mogelijkheid voor winkels om open te zijn op zondagen geldt niet voor Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en 1e Kerstdag. Ook op 4 mei na 19.00 uur en op Goede Vrijdag na 19.00 uur dienen de winkels gesloten te zijn.