De belangstelling voor het mijnverleden is de laatste tijd sterk toegenomen. Dat komt niet in de laatste plaats door de aandacht die er de laatste tijd door diverse instanties aan wordt gegeven.

Van de huidige generatie hebben veel vaders en/of grootvaders in de mijn gewerkt. Anderen trokken naar de mijnstreek en begonnen een bedrijf omdat zich hier veel arbeiders vestigden.

Tijdens de voorbereidingen en uitgave van het boekwerk “De Staatsmijn Maurits, ruim 40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”, in het voorjaar van 2022 werd al snel duidelijk dat niet alle verzamelde informatie en vooral foto’s konden worden opgenomen.

Met pijn in het hart heeft de auteur, Harry Strijkers, artikelen er uit moeten weglaten vanwege de te grote overschrijding van het afgesproken Nieuw fotoboek over Staatsmijn aantal bladzijden. Ook het feit dat met name een groot aantal verzamelde foto’s niet werd gepubliceerd deed pijn.

Harry Strijkers is een bekende streekhistoricus en oud-bedrijfsarchivaris van DSM.

Na overleg met het dagelijks bestuur van de Heemkundevereniging Geleen werd besloten groen licht te geven voor het samenstellen van een fotoboek over de Staatsmijn Maurits. Hierbij is de nadruk gelegd om er zoveel mogelijk nieuwe onbekende foto’s in op te nemen.

De opbouw en structuur van het fotoboek was de volgende uitdaging. Gekozen is voor een indeling in onderwerpen die op hun beurt in een chronologische volgorde werden onderverdeeld.

 

De Staatsmijn Maurits in beeld

Zo luidt de titel van het boekwerk, met als ondertitel: een visuele reis door de tijd.

De niet geplaatste artikelen in het grote boekwerk over de Staatsmijn Maurits zijn hier als intermezzo’s verspreid geplaatst in dit fotoboek. Op die manier is de informatie hieruit niet verloren gegaan en is de geschiedschrijving in woord en beeld gereed.

Het unieke boek verschijnt naar verwachting op 10 december en omvat 128 pagina’s met 227 foto’s en illustraties, waarvan de meeste niet eerder gepubliceerd zijn. De uitgave heeft ook nu weer een harde gelamineerde omslag en vormt daardoor ook een eenheid met het eerder verschenen boek “De Staatsmijn Maurits, ruim 40 jaar steenkolenmijnbouw in Geleen”.

Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: Aanleg Maurits in een notendop, Hoofdgebouw, Schachten, Installaties, Ondergronds, Steenberg, Overzichten, Gebouwen, Fabrieken, Personeel, Opleiding, Vervoer, Vrije tijd, Gezellenhuizen, Medische zorg, Calamiteiten, Wegen, Bezoeken, Jubilea, Monumenten, Het begin van het einde: 1967, Een kleurrijke fotogalerij.

 

Tot 10 november bedraagt de intekenprijs van het boek € 17,95. Daarna betaalt u de winkelprijs van € 19,95. Eventuele verzendkosten bedragen € 5,00 via www.heemkunde-geleen.nl.

Intekenen kan ook bij:

Bruna Geleen, Markt 108, 6161GN Geleen.

Sigarenzaak Borée, Bloemenmarkt 35, 6163CG Geleen.

Boekhandel Krings, Brandstraat 23, 6131CS, Sittard.

Gelaen 31, Salmstraat 17, 6161EL Geleen.