Nieuw in Punt 39

Dorpsplatform Elsloo wil binnenkort een groep in het leven roepen die geïnteresseerd is om van tijd tot tijd eens gezamenlijk in een andere taal te communiceren.

Het Dorpsplatform wil starten met een Spaans-conversatiegroep.

De bedoeling is om op zondagnamiddag van 15.00 tot 17.00 uur met een vast groepje (onder leiding van docente Spaans Ederlin Peters) bij elkaar te komen in Punt 39 en met elkaar over een van tevoren afgesproken thema in het Spaans te gaan converseren. Enige kennis van het Spaans is wel gewenst.

Ditzelfde zou ook in een andere taal kunnen worden opgestart. In overleg kunnen de deelnemers en de gespreksleider een namiddag of avond afspreken.

Bij Punt 39 is er ruimte voor dit soort activiteiten. De coördinator van Punt 39 is op zoek naar een begeleider en belangstellenden.

Laat wat van je horen als je interesse hebt om een groep samen te stellen via info@dorpsplatform-elsloo.nl of bezoek de burendag bij Punt 39 op 25 september.