Nieuws van de fractie DOS

Bij de gemeenteraadsverkiezing In Stein  in 2022, kregen Maurice Gransier en Irma Janssen van DOS evenveel stemmen, te weten 130. Omdat ze hier regelmatig vragen over krijgen willen ze deze situatie graag uitleggen.

Het Bestuur van DOS heeft ervoor gekozen om de raadsperiode van vier jaar onder Maurice en Irma te verdelen. In de praktijk betekent dit dat Maurice is gestart als raadslid en Irma hem in april 2024 zal opvolgen.

Mochten zich voor die tijd nog wijzigingen voordoen in de samenstelling van de raadsfractie van DOS dan zal Irma eerder instromen en blijft Maurice in de Raad.