Nieuwe bestuursleden verwelkomen:

Omdat veel verenigingen in deze periode hun Algemene Ledenvergadering (ALV) houden, plaatsten we onlangs al een artikel met tips over het organiseren van een digitale ALV. Doorgaans wordt op datzelfde moment ook afscheid genomen van bestuurders en worden nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. In dit artikel een aantal tips en gratis opleidingen voor nieuwe verenigingsbestuurders.

  1. Laat een kandidaat-bestuurslid meelopen
    Bij voorkeur maakt een bestuurslid tijdig bekend dat hij of zij gaat stoppen. Dit geeft tijd om een vervanger te zoeken, maar ook om deze mee te laten lopen. Door een beoogde secretaris al een tijdje aan de hand mee te nemen, kan deze wennen aan de organisatie, systemen en werkwijze. Deze kan dingen dan al doende leren aan de hand van een ‘ervaren meester’, en staat er niet direct alleen voor. Verder lezen bieos-omroep.nl onder nieuws.