Jantien Kuperus wordt de directeur van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

Ze start met haar werkzaamheden op 1 oktober aanstaande en gaat dan leiding geven aan ruim duizend medewerkers.

De 51-jarige Kuperus woont in Sittard en is momenteel bestuurder van Via Jeugd (o.a. Via Icarus in Cadier en Keer), een organisatie voor gespecialiseerde jeugdhulpverlening.

Daarvoor was zij onder meer algemeen directeur van de Kredietbank Limburg, manager bij Wonen Limburg en manager bij het COA.

Jantien Kuperus gaat deel uitmaken van de zeshoofdige directie van de gemeente Sittard-Geleen, onder leiding van gemeentesecretaris/algemeen directeur Gert-Jan Kusters.

Op 1 januari 2020 is het Participatiebedrijf van start gegaan.

Hierin bundelen het werk-leer bedrijf Vixia (800 SW-medewerkers) en de sociale diensten van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen (200 fte) hun krachten.

Het Participatiebedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (en de Wsw) en begeleidt mensen in een kwetsbare positie uit de drie gemeenten naar werk dat bij ze past.

 

Klanten uit de regio besteden werk uit naar het Participatiebedrijf op het gebied van techniek, assemblage, verpakken, tapijten, en terrein- & groenonderhoud.

Voor grote opdrachten wordt de samenwerking gezocht met SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio.

Op grond van de Participatiewet wordt aan ruim 2.700 klanten woonachtig in de gemeenten Beek en Sittard-Geleen een uitkering verstrekt.

Vanaf 1 januari 2021 komen hier ook de uitkeringsgerechtigden van de gemeente Stein bij.

Aan degenen die een stap kunnen maken richting arbeid of participatie wordt ondersteuning geboden.

Het aantal trajecten naar werk of participatie varieert van 800 tot 1.000, waarbij het dienstverleningsconcept bestaat uit praktijkdiagnose, sollicitatietrainingen, arbeidsbemiddeling, jobcoaching, vrijwilligerswerk- bemiddeling en multiproblem-coaching.