Het Kasteelpark in Born krijgt een ingang aan de kant van het centrum.

Als de raad binnenkort hiervoor het al gereserveerde geld beschikbaar stelt, wordt de ingang van het dierenpark verplaatst naar de binnenplaats van de monumentale kasteelhoeve.

,,We slaan daarmee twee vliegen in een klap,” zegt wethouder Pieter Meekels (economie). ,,Door de ingang te verplaatsen komen er meer mensen in het centrum van Born waar ook de ondernemers van kunnen profiteren. En de woonwijk waar nu nog de ingang is, wordt ontlast.”

Het gaat om het verplaatsen van het kassagebouw naar de achterkant van de Kasteelhoeve, naast de historische kasteelruïne.

De looproute naar het winkelcentrum wordt verfraaid met uitkijkpunten, er komt een extra fietsenstalling bij de nieuwe ingang en in het centrum worden extra parkeerplekken gecreëerd voor piekmomenten.

Dat gebeurt door het aanduiden van parkeerplaatsen op de Borner Markt en het aanleggen van meer parkeerplaatsen langs de Postweg.

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft deze investering opgenomen in de Programmabegroting 2021. Het gaat om een bedrag van 275.000 euro.