Beste Beekenaren,

Ik werk weer grotendeels vanuit huis. Net als de meesten van u. Thuiswerken is opnieuw het credo. Ik voel me er niet gemakkelijk bij. De hele dag thuiszitten voelt onnatuurlijk. Een burgemeester hoort tussen de mensen te staan. Zeker nu corona keer op keer toeslaat.

Het virus houdt ons in de greep. Het zorgt voor nieuwe varianten, overvolle ziekenhuizen, boosterprikken, vaccinatiediscussies en tweespalt in de samenleving.

Scenario’s van een slechte film, die onwerkelijk blijven, maar dagelijkse werkelijkheid zijn. Hoelang nog? Keert het oude normaal ooit terug? Vragen waar niemand de antwoorden op heeft.

Ook ik ben soms somber, omdat onze wereld zo klein is geworden. Ik zou zo graag weer dicht bij u willen staan. Om te troosten, te ondersteunen, te complimenteren en te verbinden. Wat mis ik dat en wat hunker ik daarnaar.

Ik heb hartzeer dat mijn rol als burgermoeder zozeer is verbleekt. Het beeldscherm is nu het koud contact met de buitenwereld. Maar als burgemeester wil ik warmte geven en hoop bieden. En die afstand duurt al zo lang. We zuchten allemaal dat het leven fletser, grijzer en grauwer is geworden.

Maar wanhopen? Nee. Er is nog zoveel dat we wél kunnen. We kunnen de natuur in, winkelen of een spelletje doen. En natuurlijk is er perspectief. Dat zit gebakken in onze Beekse gemeenschap. Een gemeenschap waar mensen er nog steeds voor elkaar zijn. Waar solidariteit tastbaar is. Waar de ouderenverenigingen in Beek Samen de strijd aanbinden tegen de eenzaamheid onder senioren. Een luisterend oor bieden. Want je kunt altijd iets doen voor de ander. Dat zit in de genen van Beek. Dat is ons DNA.

Maar ook in Beek is het belangrijk dat we met respect naar elkaar blijven luisteren. Begrip voor elkaar tonen. Niet te snel oordelen en vooral niet veroordelen. Dat leidt tot alsmaar scherpere tegenstellingen en onbegrip op straat.

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Ook in de gemeente. Ik zie elke dag weer dat we gewoon hard werken voor onze inwoners. Dat we de helpende hand proberen te bieden. Met ons eigen coronaherstelplan Baek to normal bijvoorbeeld, waarmee we ook komend jaar inwoners, verenigingen, ondernemers en gemeenschapshuizen ondersteunen om het hoofd boven water te houden.

Toch proef je een groeiend wantrouwen. Een beleving dat de overheid er niet meer is voor de burger. We moeten het dus nog beter en anders doen. Durven toegeven dat ook wij fouten maken, nog opener zijn en inwoners altijd en overal als serieuze partner tegemoet treden.

De wereld mag door corona dan kleiner, vol worstelingen en ook donkerder zijn: er is altijd licht aan de horizon. Zeker in Beek. Met de verkiezingen in aantocht in maart kunnen we terugblikken op een succesvolle bestuursperiode. Met een mooie oogst die we ook dit nieuwe jaar weer binnenhalen.

Zoals de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek. Een geweldig, gezamenlijk onderdak voor verenigingen, onderwijs, zorg en horeca. Op dit moment wordt de omgeving van het gebouw aangekleed en verfraaid met groen. Straks the place to be voor heel Spaubeek en ver daarbuiten.

Het onderwijs is versterkt door de fusie van de basisscholen Sint Martinus en Catharina Labouré tot Kindcentrum Baeks Kompas.

We blijven nadrukkelijk vasthouden aan onze intentie om iedereen in Beek zorg te bieden die dat nodig heeft.

We werken hard verder aan het openmaken van de Keutelbeek waarmee we wateroverlast verminderen.

Beek bouwt volop om de woningnood het hoofd te bieden. Op de hoek Vondelstraat, Prins Mauritslaan en aan het Raadhuispark zijn appartementen in aanbouw. Plannen voor woningbouw in het voormalige Lampenpaleis en het Auwt Patronaat liggen klaar. We maken ons tevens sterk voor betaalbare huur- en starterswoningen.

En ook belangrijk. Beek maakt serieus werk van duurzaamheid. We zijn op weg naar een energie neutrale gemeente, met voldoende laadpalen, een vastgestelde transitievisie warmte en een nieuw mobiliteitsplan dat in 2022 gereed komt.

Het is fantastisch en vertederend tegelijk dat in Beek de jonge generatie  het initiatief neemt  om knelpunten in hun leefomgeving aan te kaarten en op te lossen. In november is een kinderraad en een kinderburgemeester aan het werk gegaan. Kinderen uit de groepen zes en zeven van vier Beekse basisscholen gaan zich inzetten voor de jeugd.

Een beter signaal van hoop en perspectief voor dit nieuwe jaar bestaat niet.

Vol vertrouwen wens ik alle inwoners van Beek dan ook een gezond 2022 toe met veel mooie momenten.