Oekraïense vluchtelingen in leegstaand kantoorgebouw

De Gemeente Beek gaat aan 525 Oekraïense vluchtelingen onderdak
aanbieden. De opvang is voorzien op Bedrijventerrein Aviation Valley in
Beek, waar 175 gemeubileerde studio’s worden gerealiseerd in een
leegstaand kantoorpand aan de Amerikalaan 52.


De Veiligheidsregio ZuidLimburg heeft van de Rijksoverheid de opdracht
gekregen om, samen met de ZuidLimburgse gemeenten, 3.000 opvangplekken
te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. De Gemeente Beek voelt zich
hiervoor medeverantwoordelijk en geeft hier met de opvang van 525
vluchtelingen blijk van.


Van leegstaand kantoor naar opvanglocatie

Gemeente Beek kiest bewust voor één centrale, grootschalige opvanglocatie. De
faciliteiten, zorg en ondersteuning die voor de opvang nodig zijn kunnen, gezien
de korte termijn waarbinnen deze nodig is, beter geleverd worden op één locatie.

Wethouder Ralph Diederen (wonen):
“We realiseren een hoogwaardige opvanglocatie waar mensen uit Oekraïne voor de middellange termijn gehuisvest
kunnen worden.
Omdat hiervoor een voormalig kantoorpand geschikt gemaakt wordt, voorkomen we tevens dat er verdringing plaatsvindt op de toch al krappe
woningmarkt in Beek.”


Flexrooms Living draagt zorg voor de renovatie en exploitatie van het voormalige
kantoorgebouw.
“Wij zijn verheugd om een rol te kunnen vervullen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We gaan ons inzetten voor een prettige
leefomgeving voor de bewoners” aldus Cor Schouten, directeur van Flexrooms Living.

Verdere uitwerking plannen

Om het pand geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen is een verbouwing nodig. 

Als alles volgens planning verloopt kunnen over zes weken de eerste vluchtelingen worden opgevangen.
Het hele pand is naar verwachting over zes maanden na de start van de werkzaamheden volledig klaar voor gebruik.


De Rijksoverheid neemt de kosten voor de opvang en het levensonderhoud van
de Oekraïense vluchtelingen voor haar rekening.


De afgelopen periode ontving de gemeente hartverwarmende reacties van inwoners van Beek om in actie te komen.

Eerder gaf het college van Burgemeester en Wethouders al aan een substantiële bijdrage te willen leveren

Aan de opvang van vluchtelingen. Burgemeester Christine van BastenBoddin:
“We laten zien dat we als gemeente onze maatschappelijke rol willen pakken.
Samen zetten we ons in om de Oekraïense vluchtelingen een prettig en veilig
thuis te bieden in Beek.”


Op onze website
www.gemeentebeek.nl houden we een lijst van veelgestelde
vragen en antwoorden bij.
Inwoners die andere vragen hebben of een bijdrage willen leveren in de opvang van de vluchtelingen, kunnen zich melden bij de
Gemeente Beek via 046 43 89 222 of mailen naar
oekraine@gemeentebeek.nl.