Oekraïense vluchtelingen in leegstaand kantoorgebouw

De Gemeente Beek gaat aan 525 Oekraïense vluchtelingen onderdak aanbieden.
De opvang is voorzien op Bedrijventerrein Aviation Valley in Beek, waar 175 gemeubileerde studio’s worden gerealiseerd in een
leegstaand kantoorpand aan de Amerikalaan 52.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om, samen met de ZuidLimburgse gemeenten, 3.000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen.
De Gemeente Beek voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en geeft hier met de opvang van 525 vluchtelingen blijk van.
Verder lezen website van Bieos-omroep.nl onder: “nieuws”