De ondergrondse afvalcontainers ter hoogte van de Drossaert de Sauvetstraat 58 zijn in november 2022 door RWM verwijderd. De containers bleken niet meer te voldoen aan de veiligheidseisen. Dit bleek uit de jaarlijkse veiligheidskeuring. Het gaat om een glascontainer en een textielcontainer.

Voor nu is besloten om geen nieuwe containers op deze locatie terug te plaatsen. Inwoners kunnen terecht bij: