Onderwijshuisvesting Stein gaat veranderen

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van Stein is woensdagavond het plan van de Integraal Huisvestingsplan (IHP) gepresenteerd. Bij sommige locaties wordt renovatie toegepast op andere plaatsen komt nieuwbouw.

Het gaat om een project van 33 miljoen euro over een periode van 15 jaar, 2021-2036. Wat gebeurt er met bestaande gebouwen en moeten er nieuwe voorzieningen komen? Dat zijn antwoorden die zijn gezocht bij het opstellen van het IHP. Dit plan is opgesteld om in kaart te brengen hoe in de toekomst, de schoolhuisvesting in de gemeente Stein, zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel voor de toekomst. Er moet slim geïnvesteerd worden in duurzaamheid: bij nieuwbouw, renovatie en in combinatie met grootschalig onderhoud. Het streven is om te komen tot gezamenlijke huisvesting waar dat mogelijk is. Verder is er rekening gehouden met de gezondheid van de leerlingen en leraren. De ambitie voor het kwaliteitsniveau is Frisse Scholen klasse B. Klasse A is zeer goed, klasse B is goed en klasse C is acceptabel.

Zes maatregelen

  1. Vervangende nieuwbouw
  2. Renovatie
  3. Positie herschikken
  4. Amoveren/aan de maat maken
  5. In stand houden
  6. Afstoten

De plannen

Project 1: uitbreiding Groenewald
• Vervangen semipermanente capaciteit voor structurele capaciteit (vergunning eindigt)

• Bouwen voor een stabiele leerlingenpopulatie 1.350 leerlingen

Project 2: uitbreiding IKC De Triviant
• Onderwijskundig concept vraagt om onderwijs op één locatie

• De huurperiode van de units eindigt na het schooljaar 2021/2022: tijdelijk inzet overmaat BS Kerensheide

Project 3: vervangende nieuwbouw Maaskei (Urmond)
• Uit objectieve schouw als slechtste en daarnaast capaciteitsvraagstuk

• Vervangende nieuwbouw vraagt voorbereidingstijd

Project 4: renovatie Groenewald
• Levensduurverlengende renovatie noodzakelijk (gebouwdelen op leeftijd)

• Uitvoering voorzien over meerdere jaren

Project 5: renovatie Kerensheide
• Levensduurverlengde renovatie

• Aan de maat maken door: (1) herinzet leegstand of (2) amoveren gebouw
• Na gebruik inzet leegstand door KC De Triviant

Project 6: renovatie KC Aelse (beide locaties)
• Levensduurverlengde renovatie

De Avonturijn
• Een eigenstandige locatie met een volwaardig onderwijsaanbod (groepen 1 t/m 8) waarin investering plaatsvindt.

De plannen moeten nog goedkeuring krijgen van de gemeente en zijn niet in beton gegoten. Ouders hebben dinsdag een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd werden over de beeldvormende bijeenkomst.