De aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingencrisis veroorzaakt. Op dit moment verblijven ongeveer 96.000 Oekraïense ontheemden in ons land. Daarvan vangen we er zo’n 300 op in onze gemeente. Naar verwachting neemt dit aantal nog verder toe. Een klein deel van deze mensen wordt particulier opgevangen. Het grootste deel verblijft in tijdelijke opvanglocaties verspreid over de gemeente (sloopappartementen en hotels).

Nu de oorlog voortduurt en van snelle terugkeer geen sprake is, vinden we het belangrijk deze Oekraïense inwoners opvanglocaties te bieden waar ze langer kunnen verblijven.

Het college heeft daarom onderzocht welke locaties in de gemeente hiervoor geschikt te maken zijn. Er zijn meerdere locaties bekeken. Na een eerste voorselectie zijn vier gebouwen en terreinen overgebleven die mogelijk geschikt zijn. Het gaat om Kleine Steeg 11 in Sittard, Walramstraat 9-19  en de voormalige parkeerplaats aan de Heinseweg in Sittard en het terrein van het voormalige DaCapo College (Graaf van Loonstraat 39) in Born.
Het gaat hierbij om locaties en terrein die nu niet in gebruik zijn of die op korte termijn beschikbaar komen. In de komende periode onderzoeken we de mogelijkheden om hier opvang te realiseren in de vorm van zelfstandige appartementen/studio’s of flexwoningen, voor de middellange termijn. Het college neemt na het onderzoek over elk van de vier locaties een definitief besluit. Pas daarna start de eventuele realisatie.

Brede opgave

Gezien de urgente situatie in Oekraïne, richten we ons in eerste instantie op de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden. In de nabije toekomst kijken we ook naar onze bredere opgave op het gebied van wonen. We vinden het belangrijk dat er in Sittard-Geleen voldoende woonplek is voor iedereen. Voor vluchtelingen, maar ook voor starters of inwoners die door omstandigheden acuut een woning nodig hebben.

Wat gebeurt er nu?

De omwonenden van de vier onderzoekslocaties voor herhuisvesting van Oekraïense ontheemden zijn hierover per brief geïnformeerd. Zij worden na besluitvorming actief betrokken bij verdere uitwerking van plannen. We willen samen met hen onderzoeken hoe we de huisvesting en integratie voor alle betrokkenen zo goed mogelijk kunnen organiseren. Omdat deze Oekraïense ontheemden nu ook al in onze gemeente wonen, is er ook al een bestaand netwerk. Hun ervaringen nemen we hierbij mee.

We verwachten in mei meer duidelijkheid over het onderzoek naar deze vier locaties. Daarna neemt het college een besluit over de keuze voor deze locaties.

Wat betekent dit voor andere plannen op genoemde locaties?

Actuele plannen op of in de omgeving van de onderzoekslocaties komen niet in gevaar. Ingezette ontwikkelingen gaan door zoals gepland, waar nodig worden de plannen voor de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden in de oorspronkelijke ontwikkeling ingepast.