Door de extreme weersomstandigheden de afgelopen periode (vocht en temperatuur) is het groen in de openbare ruimte enorm gegroeid. Gevolg is dat we dit jaar kunnen genieten van weelderige groei en bloei van planten. Inwoners met een tuin zullen dit ook gemerkt hebben. Helaas zorgen deze weersomstandigheden ook voor een groeispurt van onkruid tussen bestrating en in plantsoenen en staat het bermgras langs wegen erg hoog.

Werkzaamheden onmogelijk
Daarbij komt dat door de extreme en aanhoudende regen de afgelopen weken het maaien en de onkruidbestrijding op veel plaatsen onmogelijk is gebleken. De drassige ondergrond van gazons en bermen maakt het onmogelijk om er met machines over te rijden. Ook bermmaaiers werken niet meer door de enorme hoeveelheden water die ze moeten verwerken en onder andere hagen waren door drassige ondergrond niet bereikbaar om machinaal gesnoeid te worden. De aanleg van groen en bestrating is daardoor ook ondoenlijk.

Hoog water
Momenteel ligt de focus van de wijkteams overigens bij het opruimen van het drijfvuil in de door hoog water getroffen gebieden.

Extra inhuur
‘Door deze omstandigheden lopen we met het groenbeheer van met name gazons en plantsoenen achter op schema. Je ziet momenteel dus meer onkruid in het straatbeeld dan gewenst. Dat is overmacht en daar vragen we begrip voor. We doen er alles aan om de achterstand weg te werken. Daar hebben we zelfs extra capaciteit voor ingehuurd’, zegt wethouder Danny Hendrix. Gemeente Stein zet de komende weken extra hoveniers en een extra maaimachine in.